Downloads

Windows:

* PC hulp Amstelveen QuickSupport versie 5 (Windows)

Mac:

* PC hulp Amstelveen QuickSupport versie 4 (MAC)

1. Klik op het te downloaden bestand
2. Klik op "uitvoeren" of "openen"
3. Klik nogmaals op "uitvoeren" of "openen"
4. Het QuickSupport venster wordt nu geopend. Geef het ID en PASSWORD door aan onze medewerker.

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen